Rörande ångestsyndrom (fobier, tvång (OCD), social fobi, paniksyndrom, stark oro (GAD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)), depression och flera andra diagnoser finns veten-skapligt utvärderade och säkerställda KBT-metoder. Eftersom varje människa är unik får varje klient en individanpassad behandling baserad på dessa metoder.

De första sessionerna i en KBT-behandling ägnas åt att kartlägga det som klienten upplever som ett problem och att bestämma sig för en målformulering – vad vill vi uppnå med behandlingen?

När behandlingen sedan sätter igång innebär det ett aktivt arbete från både klient och terapeut. Klienten får hemuppgifter att jobba med mellan sessionerna och både terapeut och klient ger sig ibland ut tillsammans i de miljöer där man vill testa olika sätt att bete sig eller att se på tillvaron. Varje session har en tydlig agenda. Efterhand har man, om allt har gått väl, uppnått målen och då lägger man upp ett vidmakthållningsprogram så att man inte riskerar att falla in i gamla mönster igen. Några gånger efter avslutad behandling brukar klient och terapeut träffas för att checka upp att allt går som det skall.

forts. HUR GÅR KBT TILL?
KBT-behandlingar kan vara relativt korta – fobier kan ibland klaras på några timmar – till att sträcka sig över en längre tidsrymd. För de flesta klienter är antalet sessioner 10-20 gånger.


Läs mer om KBT och forskning
:

www.kbt.nu

www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-depressionssjukdomar/

www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Behandling-av-angestsjukdomar/

<<< tillbaka